banner
Paylaş

İş Seyahati Analitiği Nedir?

31.05.2024
Okunma Süresi 7 Dakika

İş seyahati analitiği, şirket seyahat verilerini yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak analiz edip bilgi kaynaklarına dönüştüren bir yöntemdir. Bu veriler bütünü; şirketin bu alandaki politikalarını optimize etmesine, seyahat programlarını daha verimli hâle getirmesine, maliyetleri kontrol etmesine, daha akılcı ve verimli kararlar almasına yardımcı olur.

Analiz süreçlerinin temelinde iş seyahati verilerinin toplanması ve işlenmesi yatar. Ayrıca seyahat eğilimlerinin, harcama desenlerinin, maliyet sızıntılarının ve daha fazlasının belirlenmesi ve bu doğrultuda veriye dayalı kararlar alınması da iş seyahati analitiği ile mümkün olur. Şirketin, seyahat harcamalarını, personel davranışlarını ve risk yönetimini anlamasına yardımcı olarak hem kurumun hem de çalışanların lehine bir strateji oluşturulmasını sağlar.

İş Seyahati Analitiği Türleri Nelerdir?

İş seyahati analitiği, kurumsal seyahatlerin verilerini detaylı bir şekilde inceleyen bir disiplindir. Genellikle üç temel değişken üzerinden ilerleyen bu analitik yaklaşım, geçmiş, mevcut ve gelecekteki iş seyahati verilerini anlama, sorunları teşhis etme ve stratejik kararlar alma konularında değerli içgörüler sağlar.

img

Tanımlayıcı Seyahat Analitiği

Tanımlayıcı seyahat analitiği, geçmiş iş seyahati verilerini özetleyerek şirketlere genel bir bakış sunar. Harcamaların dağılımını, tercih edilen destinasyonları, ortalama giderleri belirleyerek iş seyahati süreçlerinin genel eğilimleri hakkında derinlemesine bilgiler sağlar. Şirketler, bu verileri kullanarak gelecekteki stratejilerini belirleme, bütçe tahminleri yapma ve iş seyahati politikalarını iyileştirme konularında önemli içgörüler elde eder.

Teşhis Seyahat Analitiği

Teşhis seyahat analitiği, kurumsal seyahat süreçlerindeki sorunları ve fırsatları belirleme odaklı bir yaklaşımdır. Bu analiz türü, geçmiş iş seyahati verilerini daha derinlemesine inceleyerek olası riskleri ve performans düşüklüklerini tanımlar. Şirketler; uyumsuzluk, bütçe aşımı veya tekrar eden sorunlar gibi teşhis edilen konulara odaklanarak bu seyahat süreçlerinde verimliliği artırabilir. Bu analiz türü, seyahat harcamalarındaki artışları anlamak, maliyetleri optimize etmek ve departmanlar arasında işbirliğini güçlendirmek için de kullanılabilir.

Tahmine Dayalı Seyahat Analitiği

Tahmine dayalı seyahat analitiği, iş seyahati süreçlerini gelecekteki eğilimleri ve olası senaryoları öngörebilme mantığına dayanır. Bu analiz, makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmalarını kullanarak geçmiş iş seyahati verilerindeki benzerlikleri tanımlar, bu doğrultuda geleceğe yönelik çıkarımlar yapar.

Tahmine dayalı seyahat analitiği; şirketlere gelecekteki iş seyahati taleplerini, maliyetleri ve kaynak ihtiyaçlarını daha etkili bir şekilde planlama imkânı sağlar. Bu sayede işletmeler, daha önce fark edilemeyen fırsatları değerlendirebilir, ilgili süreçleri daha verimli şekilde yönetebilir. Ayrıca bu metot, değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyon ve rekabet avantajı elde etme konularında da şirketlere yardımcı olur.

İş Seyahati Analizinin Avantajları Nelerdir?

İş seyahati, şirketlerin büyümesi ve küresel pazarda rekabet avantajı elde etmesi açısından önemli bir unsurdur. Ancak bu süreçleri etkili bir şekilde yönetmek ve optimize etmek, analitik bir yaklaşım gerektirir. Seyahat yönetimi, veri analitiği ve stratejik bir vizyon ile pek çok avantajı da beraberinde getirir:

  • Harcamaları Optimize Etme: İş seyahati analitiği; harcamaların nereye, nasıl ve ne zaman yapıldığını detaylı bir şekilde anlamayı sağlar. Bu sayede şirketler, harcamalarını optimize edebilir.

  • Stratejik Kararlar için Veri Odaklılık: Bu yöntem, geçmiş ve mevcut verileri değerlendirerek stratejik kararlar alınmasını destekler. İş seyahati programlarını geliştirme ve şirketin genel performansını artırma noktasında oldukça avantajlıdır.

  • Müşteri ve Çalışan Memnuniyetini Artırma: İş seyahati analitiği, deneyimleri daha iyi anlamayı sağlar. Bu sayede şirketler, çalışan ve müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli iyileştirmeleri yapabilir.

  • Daha Doğru Bütçe Tahminleri: Geçmiş verilere dayalı analizler, gelecekteki iş seyahati bütçelerini daha doğru bir şekilde tahmin etmeyi mümkün kılar. Bu da şirketlere mali planlama konusunda avantaj kazandırır.

Bunlara ek olarak, iş seyahati analitiğiyle değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlanacağı söylenebilir. Şirketler, analitik verilere dayanarak anlık değişikliklere adapte olabilir ve daha etkin tedbirler alabilir.

İş Seyahati Verileri Nasıl Toplanır?

İş seyahati bilgilerini toplamak, etkili bir veri analitiği için temel bir adımdır. Şirketler, bu amaçla rezervasyonları ve harcamaları takip etmek için özel platformlar veya uygulamalar kullanır. Kurumsal seyahat platformu Bizigo, seyahat rezervasyon bilgilerini ve işlemlere ilişkin harcamaları otomatik olarak kaydederek veri toplama sürecini kolaylaştırır.

İş seyahati sırasında yapılan harcamalar, genellikle kurumsal kredi kartları üzerinden gerçekleştirilir. Bu kartlar, iş seyahati harcamalarına dair detaylı verileri içerir. Ayrıca seyahatle ilgili faturalar da bu veri setine eklenerek analitik sürece katkı sağlar. Şirket çalışanları, iş seyahati planlarını bildirmek adına belirli bildirim süreçlerini takip eder. Bu bildirimler; seyahat tarihleri, varış noktaları ve seyahat nedeni gibi verileri içerir. İş seyahati planlamasını ve analizini desteklemek için kullanılır.

Şirketler, iş seyahatleri için anlaşmalı oldukları havayolu şirketleri, oteller ve araç kiralama firmaları gibi iş ortaklarından da veri alabilir. İş seyahati sırasında çalışanlardan alınan geri bildirimler ise seyahat deneyimini değerlendirmek için kullanılır. Bu geri bildirimler; seyahat politikalarının etkinliği, konfor seviyeleri ve diğer önemli faktörler hakkında bilgi sağlar.

İş Seyahati Verileri Nasıl Analiz Edilir?

İş seyahati verileri, doğru ve eksiksiz olmasını sağlamak amacıyla bir veri temizleme ve hazırlık aşamasından geçilir. Veri setindeki hataları düzeltmek, eksik bilgileri tamamlamak ve bilgi türlerini standartlaştırmak için gerekli bir süreçtir. 

Daha sonra tanımlayıcı analiz aşamasına gelinir. Bu aşamada verilerin temel istatistiksel özellikleri incelenir. Ortalama harcamalar, seyahat sıklığı ve tercih edilen ulaşım yöntemleri gibi anahtar göstergelerle şirketin iş gezisi trendleri anlaşılmaya çalışılır.

Teşhis analizi, iş seyahati performansını etkileyen faktörleri belirleme sürecidir. Harcamalardaki dalgalanmaların sebepleri anlaşılır, ilgili politikalarının etkinliği değerlendirilir ve maliyet etkinliği üzerine odaklanılır.

Makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilen tahmine dayalı analiz aşamasında ise gelecekteki iş seyahati harcamaları tahmin edilir, talep eğilimleri anlaşılır ve bütçe planlaması optimize edilir. Analiz sonuçlarını etkili bir şekilde paylaşmak için görselleştirme ve raporlama adımları gelir. Grafikler, tablolar ve interaktif raporlar kullanılarak söz konusu veriler paydaşlara iletilir. Bunun devamında da iş seyahati politikalarının revize edilmesi, maliyet tasarrufu sağlanması ve iş seyahati deneyiminin geliştirilmesine yönelik kararlar alınır.

Veri Analizi Yoluyla Kurumsal Seyahat Programları Nasıl Geliştirilir?

Veri analizi sürecinin başında, iş seyahati verileri tanımlayıcı analize tabi tutulur. Ortalama harcamalar, seyahat sıklığı, tercih edilen konaklama türleri gibi temel istatistiksel özellikler incelenir. Bu sayede geçmiş performansın genel bir resmi ortaya konur. Böylelikle elde edilen veriler, geliştirilecek seyahat politikasına kaynaklık eder. Bizigo’nun özelleştirilebilir, akıllı raporlama seçenekleri ile veriler detaylı bir şekilde, özelleştirilerek raporlanabilir, bu sayede olumsuz sinyaller veren konular düzeltilebilir, seyahat süreçlerinin daha iyi hâle getirilmesi yönünde gerekli adımların atılması sağlanır.

Bizigo ile İş Seyahati Verilerini Analiz Ederek Öngörüleri Keşfedin

Bizigo'nun güçlü analitik araçları sayesinde iş seyahati verilerinizi derinlemesine analiz edin ve gelecekteki eğilimleri öngörün. Veri tabanlı içgörülerle iş seyahati programlarınızı optimize edebilir, maliyet tasarrufu sağlayabilir ve daha etkili kararlar alabilirsiniz. İş seyahati kültürünü yepyeni bir boyuta taşıyan uçtan uca çözümlerle hemen tanışmak ve Bizigo’yu denemek için hemen başvurabilirsiniz.

Linki kopyala
Paylaş :