Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu ERKA Üye Sözleşmesi, ERKA ile işbu Sözleşmeyi onaylayan Üye arasında düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

Doküman Yönetimi Hizmetleri:
Üye tarafından Platform aracılığıyla Hizmetlere ilişkin dokümanların iş ortaklarına iletilmek üzere muhafaza edilmesine ilişkin teknik alt yapı hizmetini,
Hizmetler:
Sözleşme çerçevesinde Üye’nin talepleri ile sınırlı, ERKA ve/veya ERKA aracılığıyla iş ortakları tarafından sunulacak, hesap açılışı, masraf işlemleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Hizmetleri, bunlara aracılık hizmetleri, masraf Hizmetleri ve Doküman Yönetimi Hizmetlerini ve ERKA tarafından kapsamı belirlenecek diğer ürün ve/veya hizmetler,
Hizmet Bedeli:
Platform üzerinden madde 4.3.’e göre ERKA tarafından yayınlanacak Hizmetlere ilişkin Üye tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelini,
Üye Hesabı:
Platformdan yararlanmak için oluşturması gereken, bilgilerini güncelleyebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Platform kimliği,
Üye:
Ticari işletmeleri için Üye Hesabı oluşturan Platform kullanıcılarını,
KVKK:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ERKA:
Erka Finansal Teknoloji A.Ş.’yi,
Materyaller:
Platformun genel görünüm ve tasarımı ile Platformdaki tüm bilgi, metin, görseller ile ERKA markası, ERKA ve iş ortaklarına ait logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri,
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA’nın iş ortağı 6493 sayılı Kanun veya hizmet sağlayıcının tabi olacağı ülke mevzuatı kapsamında lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısı, elektronik para kuruluşu ve bankalar tarafından, Üye ile ilgili iş ortağı arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulacak ödeme ve elektronik para hizmeti fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını,
Ön Muhasebe Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA tarafından belirlenen çerçevede sunulacak ön muhasebe fonksiyonlarını,
Platform:
Tüm hakları ERKA’ya ait bizigo.com alan adlı web sitesi,Bizigo isimli mobil uygulama ile ERKA tarafından Hizmetlerin sunulacağı ve/veya aracılık edileceği her türlü online mecrayı,
Sözleşme:
ERKA Üye Sözleşmesi ve eklerini,
Taraf:
ERKA veya Üye’yi,
Taraflar:
ERKA ve Üye’yi,
6493 Sayılı Kanun:
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerini,
Ödeme ve E-Para Mevzuatı
6493 Sayılı Kanun, hizmetin sunulacağı diğer ilgili ülke mevzuatları ve kartlı ödeme sistemleri kurallarına
ifade eder.
Doküman Yönetimi Hizmetleri:
Üye tarafından Platform aracılığıyla Hizmetlere ilişkin dokümanların iş ortaklarına iletilmek üzere muhafaza edilmesine ilişkin teknik alt yapı hizmetini,
Hizmetler:
Sözleşme çerçevesinde Üye’nin talepleri ile sınırlı, ERKA ve/veya ERKA aracılığıyla iş ortakları tarafından sunulacak, hesap açılışı, masraf işlemleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Hizmetleri, bunlara aracılık hizmetleri, masraf Hizmetleri ve Doküman Yönetimi Hizmetlerini ve ERKA tarafından kapsamı belirlenecek diğer ürün ve/veya hizmetler,
Hizmet Bedeli:
Platform üzerinden madde 4.3.’e göre ERKA tarafından yayınlanacak Hizmetlere ilişkin Üye tarafından ödenmesi gereken hizmet bedelini,
Üye Hesabı:
Platformdan yararlanmak için oluşturması gereken, bilgilerini güncelleyebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği, kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Platform kimliği,
Üye:
Ticari işletmeleri için Üye Hesabı oluşturan Platform kullanıcılarını,
KVKK:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
ERKA:
Erka Finansal Teknoloji A.Ş.’yi,
Materyaller:
Platformun genel görünüm ve tasarımı ile Platformdaki tüm bilgi, metin, görseller ile ERKA markası, ERKA ve iş ortaklarına ait logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri,
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA’nın iş ortağı 6493 sayılı Kanun veya hizmet sağlayıcının tabi olacağı ülke mevzuatı kapsamında lisanslı ödeme hizmeti sağlayıcısı, elektronik para kuruluşu ve bankalar tarafından, Üye ile ilgili iş ortağı arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde sunulacak ödeme ve elektronik para hizmeti fonksiyonlarının tamamını veya bir kısmını,
Ön Muhasebe Hizmetleri:
Platform içerisinde, ERKA tarafından belirlenen çerçevede sunulacak ön muhasebe fonksiyonlarını,
Platform:
Tüm hakları ERKA’ya ait bizigo.com alan adlı web sitesi,Bizigo isimli mobil uygulama ile ERKA tarafından Hizmetlerin sunulacağı ve/veya aracılık edileceği her türlü online mecrayı,
Sözleşme:
ERKA Üye Sözleşmesi ve eklerini,
Taraf:
ERKA veya Üye’yi,
Taraflar:
ERKA ve Üye’yi,
6493 Sayılı Kanun:
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerini,
Ödeme ve E-Para Mevzuatı
6493 Sayılı Kanun, hizmetin sunulacağı diğer ilgili ülke mevzuatları ve kartlı ödeme sistemleri kurallarına
ifade eder.

3. Konu

İşbu Sözleşme ile Üye’nin talepleri ile sınırlı olarak Hizmetlerin sunulması ve/veya Hizmetlere aracılık edilmesi karşılığında Hizmet Bedellerinin ödenmesine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerin düzenlenmektedir.

ERKA’nın, Sözleşme’nin 4. Maddesinde belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla sunmayı taahhüt ettiği hizmetler için gerekli olan teknolojik alt yapıyı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.

4. Genel Hükümler

4.1. Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması, ERKA tarafından Hizmetlerin verileceği taahhüdü anlamına gelmeyecek olup, Üye’nin onayladığı işbu Sözleşme’yi ERKA’nın reddetme hakkı saklıdır.

4.2. Üye, Platform hesabının aktif edilmesi ile yalnızca Platformun temel özelliklerini kullanabileceğini, Hizmetlerden yararlanabilmek için, talep ettiği Hizmetlere ilişkin talepte bulunması, ERKA ve/veya ilgili iş ortakları tarafından talep edilecek bilgileri sağlaması, sağlanacak bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilebilecek değerlendirmenin olumlu sonuçlanması, talep edilmesi halinde ilgili iş ortağı ile Hizmetlere ilişkin sözleşme akdetmesi ve Hizmet Bedeli’ni ödemesi gerektiğini kabul ve beyan eder.

4.3. Üye, ERKA’nın Hizmetleri gruplar halinde ve/veya ayrı ayrı sunma hakkına sahip olduğunu, Hizmetleri Platform’da ERKA tarafından belirlenen şekilde ve çerçevede temin edebileceğini kabul ve beyan eder.

4.4. Üye, Platform’dan yararlanabilmesi için internet bağlantısı ve teknik alt yapı yeterliliğine sahip olması gerektiğini ve bu kriterlerin çağın teknolojik gelişmeleriyle birlikte değişebileceğini kabul ve beyan eder

4.5. Üye, ERKA’nın Sözleşme çerçevesinde sağlanacak ve/veya aracılık edilecek Hizmetleri sağlayacak iş ortaklarını belirleme veya tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahip olduğunu, bu bağlamda ERKA tarafından yapılacak bildirim ve yönlendirmelere süresinde ve eksiksiz uyacağını kabul ve beyan eder

4.6. Üye, yalnızca hukuki statüsü gereği mevzuat çerçevesinde sağlanabilecek Hizmetlere ilişkin talepte bulunabileceğini, ERKA’nın ve/veya iş ortaklarının hiçbir gerekçe sunmadan Üye’nin Hizmetleri alma talebini kabul etmeme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

4.7. Üye, Üye Hesabı oluşumu esnasında ERKA ile paylaşmış olduğu cep telefonu numarasına gönderilecek aktivasyon kodunu yalnızca kendisi tarafından kullanacağını, aktivasyon kodunun güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

4.8. Üye, Sözleşmeyi onaylamasına ve/veya Hizmetleri almasına herhangi bir yasal engel olmadığını kabul ve beyan eder.

4.9. Üye, Hizmetlere ilişkin soru, şikayet, talep ve önerilerini ERKA ile paylaşacağını kabul ve beyan eder.

5. Üyenin Yükümlülükleri

5.1. Üye, Sözleşme çerçevesinde sağlayacağı bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu, bilgilerde bir değişiklik olması halinde Sözleşme’de belirtilen yöntemlerle gerekli bildirimleri ERKA ve/veya ilgili ERKA iş ortağına gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

5.2. Üye, Hizmetler için ERKA ve/veya iş ortakları tarafından ek bilgi ve belgelere ihtiyaç olabileceğini, böyle bir durumda talep doğrultusunda süresinde ve eksiksiz olarak bilgi ve belgeleri sağlayacağını kabul ve beyan eder.

5.3. Üye, Platform ve Hizmetler’den Sözleşme, Platform içerisindeki yönlendirmeler ve kullanım koşullarına, iş ortakları ile imzalayacağı sözleşmelere ve mevzuata uygun olarak yararlanacağını, Platform ve/veya Hizmetler aracılığı ile dolaylı ve/veya doğrudan üçüncü bir kişinin hakkının veya yasal bir düzenlemenin ihlaline sebebiyet vermeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.4. Üye, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri çerçevesinde kendisine sunulacak ödeme aracına ilişkin bir güvenlik sorunu yaşaması halinde en kısa sürede ERKA ile iletişime geçeceğini kabul ve beyan eder.

5.5. Üye, ERKA iletişim kanalları üzerinden ERKA ile gerçekleştireceği görüşmelerde kimliğini doğrulama amaçlı ERKA tarafından ek bilgi ve/veya belge talep edilebileceğini, bilgi ve belgeleri sağlamaması halinde talebinin/işleminin reddedilebileceğini kabul ve beyan eder. Bu doğrulama hiçbir koşul altında ERKA’ya Üyeyi doğrulama yükümlülüğü getirmemektedir.

Üye, ERKA ile paylaşacağı bilgilerin güvenliğinden, başkaları tarafından kullanılması sebebiyle oluşabilecek zararlardan münhasıran sorumludur.

5.6. Üye, Sözleşme çerçevesinde kendisine sunulacak Hizmetleri üçüncü bir kişi yararına kullandırmayacağını, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri üzerinden haksız menfaat veya Ödeme ve E-Para Mevzuatı ile kendisine yazılı veya sözlü biçimde bildirilecek kurulum ve kullanım talimatlarına a aykırı işlem gerçekleştirmeyeceğini kabul ve beyan eder.

5.7. Üye, Platformun yüklü olduğu ve/veya kullanıldığı cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan ERKA’nın sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Üye Hesabı ile gerçekleştirilecek işlemlerden ve Üye Hesabı bilgilerinin güvenliğinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.9. Üye Hesabına girişte kullandığı araç ve/veya bilgilerin kaybolması ve/veya değişmesi halinde ERKA tarafından belirlenecek yöntemlerle kimliğini ispat edecek ve yeni Üye Hesabı giriş bilgilerini belirleyecektir.

5.10. Üye, ERKA’nın herhangi bir zamanda Platform’un çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alma ve/veya tamamen durdurma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

5.11 Üye, ERKA tarafından kendisi ve/veya iş ortaklarına ilişkin sözleşmelerin ıslak imzalı nüshasını talep etme hakkına sahip olduğunu, ERKA tarafından belirlenecek yöntemlerle talep edilecek sözleşmelerin ıslak imzalı suretlerinin kimliğini doğrulamak suretiyle gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu kabul eder. ERKA, anılan sürece ilişkin üçüncü taraf hizmet sağlayıcı kullanma hakkına sahiptir.

5.12. Üye, madde 5.11 çerçevesinde ERKA tarafından belirlenen sürece uymaması halinde ERKA’nın Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinin sona ereceğini, anılan süreci tekrar başlatmaktan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

6. Hizmet Bedeli ve Ödeme

6.1. Üye, Hizmetler’den yararlanmak için ERKA tarafından Platform’da yayınlanacak Hizmet Bedeli’ni, ERKA tarafından belirlenecek ödeme araçları ve yöntemleri ile süresi içinde eksiksiz olarak ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Hizmetlere ilişkin aksi ERKA tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece iş ortaklarının hiçbir tahsil yetkisi bulunmamakta olup, Üye’nin iş ortağına ödeme yapması Hizmet Bedeli’ni ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

6.2. Üye, Hizmetlere ilişkin ERKA tarafından belirlenecek dönemlerle hizmetin ücretlendirileceğini, bu dönemler içerisinde Hizmetlerin iptalinin talebi halinde ERKA’nın ilgili dönemin ücretinin tamamına hak kazanacağını, iptalin takip eden dönem için geçerli olacğaını kabul ve beyan eder. Hizmete ilişkin bedelin ERKA tarafından tahsil edilmediği durumlarda Üye, ilgili ERKA iş ortağı ile akdedeceği sözleşmedeki ödemeye ilişkin hükümlerin geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

6.3. Üye, Hizmet Bedeli’ni ödememesi ve/veya geciktirmesi halinde ERKA’nın Platform ve/veya Hizmetlere erişimini engelleme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.

6.4. Üye, Hizmet Bedeli’ni süresinde ödememesi halinde ticari temerrüt faizine ek olarak günlük %1 gecikme bedeli ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

6.5. Üye, aksi ERKA tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Platform üzerinden satın alma gerçekleştireceği Hizmetlere ilişkin faturanın ERKA tarafından düzenleneceğini kabul ve beyan eder.

6.6. Üye, Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu bedellerin Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri sunan iş ortağı ve/veya ERKA nezdindeki hak ve alacaklarından tahsil edilmesine rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7. Üye, Hizmetleri ay içerisinde iptal etmek istemesi halinde ilgili aya ilişkin Hizmet Bedeli’nin tamamını, bir aydan uzun süreli taahhütlü olarak satın aldığı hizmetleri taahhüdünden önce iptal etmek istemesi halinde Hizmetleri kullandığı ayalara ilişkin taahhüt sebebiyle ERKA tarafından gerçekleştirilen indirim tutarını ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

6.8. Üye, ERKA PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) sertifikalı iş ortağı aracılığıyla sunulacak kayıtlı kart ile ödeme yönteminden faydalanarak anlaşmalı kurumlardaki fatura ve Sözleşmeden doğacak herhangi bir yükümlülüğüne ilişkin ödemelerini gerçekleştirebilecektir. ERKA bu servise ilişkin iş ortağını değiştirme ve Üye’ye sunmama hakkına sahiptir

6.9. Kayıtlı kart ile ödeme yöntemini kullanması halinde Üye;

6.9.1. Üyelik süresince ödemelerinin kaydettiği karttan belirlenecek periyotlarla otomatik olarak tahsil edileceğini,

6.9.2. belirleyeceği ve kullanacağı tüm şifrelerin güvenliğinden ve gizliliğinden münhasıran sorumlu olduğunu,

6.9.3. kaydedeceği kartın kendisine ait olduğunu,

6.9.4. kaydedeceği kartın yeterli işlem limitine sahip olmasından ve ilgili kanal üzerinden işleme açık olmasından münhasıran sorumlu olduğunu,

6.9.5. talep halinde hizmeti sunacak ERKA iş ortağının hizmet sözleşmesini onaylaması gerektiğini bildiğini,

6.9.6. kayıtlı kart ile ödeme yöntemini yalnızca ERKA tarafından sunulma amacına ve kart hamilinin iradesine uygun olarak kullanacağını

6.9.7 ERKA’nın veya iş ortağının işlem akışında dilediği zaman değişiklik yapma, ek bilgi talep etme ve Üye’nin güvenliği için ek önlemler (şifre vb.) getirme hakkı olduğunu,

6.9.8. ERKA’nın dilediği zaman herhangi bir bildirim ve tazmin yükümlülüğü olmadan kayıtlı kart ile ödeme yöntemine kısmen ve/veya tamamen erişimi engelleme ve/veya kayıtlı kart ile ödeme yöntemini kısmen ve/veya tamamen sona erdirme hakkına sahip olduğunu,

6.9.9 kayıtlı kart ile ödeme yöntemini Sözleşme ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacağını, aksi durumda ve/veya bu yükümlülüklere herhangi bir aykırılık şüphesi meydana geldiğinde kayıtlı kart ile ödeme yönteminin ERKA ve/veya iş ortağı tarafından askıya alınabileceğini ve/veya Sözleşmenin derhal tek taraflı feshedilebileceğini,

6.9.10 ERKA’nın, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın, kayıtlı kart ile ödeme yönteminin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumluluğu bulunmadığını,

6.9.11 Sözleşme ve/veya mevzuata aykırılığı neticesinde ERKA nezdinde meydana gelen tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

7. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

7.1. İşbu Sözleşme, Üye’nin onaylaması ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirlenen koşullarda sona erdirilmemesi halinde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

7.2. Taraflar'dan birinin Sözleşme'deki yükümlülüğünü ihlal etmesi ve diğer Tarafça ihlalin giderilmesi için yapılacak bildirim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ihlalin giderilmemesi halinde hakkı ihlal edilen Taraf, yazılı bildirim ile Sözleşme'yi derhal fesih hakkına sahip olacaktır.

7.3. Üye, Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde ERKA’nın Platforma ve/veya Hizmetlere erişim hakkını kısmen veya tamamen sınırlandırabileceği veya kaldırabileceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin bu madde bağlamında Hizmetlerden ve/veya Platformdan yararlanamaması Hizmet Bedeli ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

7.4. ERKA’nın Hizmetlerin sağlanmasına aracılık eden iş ortakları ile iş ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi/erdirilmesi/iptal olması/hükümsüz kalması/askıya alınması halinde ERKA, söz konusu durumun gerçekleşmesini takiben İş Ortağı’na yazılı olarak bildirecektir ve işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Böyle bir durumda Üye, ERKA’ya karşı herhangi hak ve/veya alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

7.5. ERKA, Üye’nin Platfomu belirli bir süre boyunca kullanmaması, ticari hayatını sonlandırması veya faaliyetlerini değiştirmesi halinde Sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktır.

7.6. ERKA, Üye işlemlerinin güvenlik şüphesi yaratması halinde, Üye’nin Platform ve/veya Hizmetler üzerinden haksız kazanç elde ettiğini ve/veya yapılan işlemlerin dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığını tespit etmesi veya böyle bir durumdan şüphe duyması halinde, Üye’nin Platforma ve/veya Hizmetlere erişimini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.7. ERKA, iş ortağı ödeme hizmeti sağlayıcısı, banka ve/veya herhangi bir kamu otoritesinden Sözleşme’nin devam etmesi ve/veya Hizmetlerin verilmesini engelleyebilecek veya olumsuz etki edecek bir bildirim olması halinde ilgili Üye’nin Platforma ve/veya Hizmetlere erişimini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

7.8. Üye, madde 7.6 ve/veya 7.7. çerçevesinde doğabilecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8. Fikri Sınai Haklar

8.1. Üye, işbu Sözleşmede açıkça izin verilen durumlar ve amaçlar haricinde, Platformu ve Materyalleri kullanmayacak, üçüncü kişilerin erişimine imkan tanımayacak, kopyalamayacak, uyarlamayacak, tadil etmeyecek, işleme eserlerini yaratmayacak, dağıtmayacak, lisansını vermeyecek, satmayacak, devretmeyecek, kamuya açık bir şekilde sergilemeyecek, göstermeyecek, kamuya açık bir şekilde icra etmeyecek, yayınlamayacak, iletmeyecek veya başka bir şekilde bunlardan faydalanmayacaktır.

8.2. İşbu Sözleşme tahtında açıkça tanınan kullanım hakları haricinde; Üye’ye başka herhangi bir lisans ya da hak, zımni olarak ve yahut başka bir şekilde verilmemektedir.

8.3. Taraflar, aralarında bayi, temsilci veya acente ilişkisi olmadığını, bu tür izlenimler yaratacak girişimlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.4. Üye, marka, ticari unvan ve logosunun ERKA tarafından reklam, tanıtım ve sair amaçlar ile Sözleşme kapsamındaki faaliyetler ile sınırlı olarak kullanılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

9. Kişisel Veriler

9.1. Üye, Platforma üyelik başvurusunun incelenmesi, Sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi ve Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla şirket yetkililerinin kişisel verilerinin Aydınlatma Metni kapsamında işlenebileceğini ve ERKA’nın ilgili iş ortakları ile paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.

9.2. ERKA, Üye tarafından Sözleşme çerçevesinde sağlanan kişisel verileri Aydınlatma Metninde yer alan amaçla işleyeceğini ve yasal mevzuatın izin verdiği süre ile muhafaza edeceğini kabul ve beyan eder.

10. Gizlilik

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflarca birbirlerine, işbu Sözleşme çerçevesinde yazılı, sözlü, elektronik formatta veya sair şekillerde açıklanan, ifşa edilen, temin edilen veya erişim olanağı verilen, Taraflar'a, çalışanlarına, yöneticilerine, tedarikçilerine, iş ortaklarına veya müşterilerine ait, her türlü ticari, teknik, hukuki, mali bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

10.2. Taraflar, Gizli Bilgi'yi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili Tarafın önceden vereceği yazılı izni olmaksızın Gizli Bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir.

10.3. Taraflar, Gizli Bilgiyi ancak iş gereği bu Gizli Bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için iş birliği yaptığı üçüncü kişilere ifşa eden Taraf'ın ve/veya ilgili kişinin açık yazılı onayı ile verebilecektir. Böyle bir durumda Gizli Bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve onların Gizli Bilginin gizli tutulması ve korunması için gerekli her türlü önlemi almalarını sağlayacaktır.

10.4. Gizli Bilgilerin yasal düzenlemeler ve/veya mahkeme kararları, idari veya düzenleyici makamların talepleri gereğince ilgili merci ve makamlara açıklanması gerektiği hallerde, Taraflar açıklama öncesinde diğer Taraf'a yazılı bildirimde bulunmak şartıyla yasal sınırlar ve ilgili talep çerçevesinde gerekli bilgiyi yalnızca açıklama yapılması gereken merci veya makama açıklayabilecektir.

11. Sorumluluk

11.1. Üye, Finansal Danışmanlık Hizmetleri, E-Dönüşüm Hizmetleri, Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri, Ofis Hizmetleri’ne ilişkin ERKA’nın aracılık ve sunacağını taahhüt ettiği teknik altyapı hizmeti dışında hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, anılan hizmetlere ilişkin münhasıran Üye’nin sözleşme imzaladığı iş ortağının sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

11.2. Üye, Doküman Yönetimi Hizmeti’nin süresiz bir barındırma hizmeti olmadığını, Hizmetlere ilişkin sürecin kolaylaştırılması adına iş ortaklarına doküman transferinin kolaylaştırmaya yarayan bir araç olduğunu, ERKA’nın bu bağlamda Üye’ye ait dokümanların saklanmasına ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder.

11.3. Üye, ERKA’nın Sözleşme çerçevesinde sağlayacağı hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluğunun, Sözleşme çerçevesinde alacağı 1 (bir) yıllık hizmet bedeli ile sınırlı olacağını kabul ve beyan eder.

11.4. Üye, eylemleri nedeniyle ERKA nezdinde meydana gelecek zararları, ERKA’ya Ödeme ve Elektronik Para Hizmetlerini sağlayacak ERKA ve/veya ERKA iş ortağı nezdindeki hak ve alacaklardan mahsup yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder.

11.5. Üye, madde 4.5 çerçevesinde iş ortaklarının belirleme yetkisinin Hizmetlere ve/veya Üye’nin iş ortağı ile ikili ilişkileri bakımından ERKA’ya herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini kabul ve beyan eder.

11.6. ERKA, Platformda yer vereceği bağlantılar aracılığı ile Üye’nin başkaca web sitelerine veya mobil uygulamalara erişimini sağlayabilir. Böyle bir durumda, Üye’nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden dolayı ERKA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. Muhtelif Hükümler

12.1. Tebligat: Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 fıkrasındaki haller saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme'deki iş süreçlerine ilişkin olarak ERKA tarafından yapılacak her türlü talep ve diğer bildirimler Platform aracılığıyla ve/veya Üye’nin ERKA’ya bildireceği en güncel e-posta adresine yapılmak suretiyle; Üye tarafından ERKA’nın 2. madde belirtilen adresine iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak, Noter kanalı ile ya da KEP adresi üzerinden yapılacaktır. Taraflar, yazılı olarak adres değişikliğini bildirmediği takdirde Tarafların son bildirdikleri adresleri geçerli olacaktır.

Yazılı olarak yapılmayan uyarı ve talepler nedeniyle işbu Sözleşme konusu Hizmetlere ilişkin meydana gelebilecek aksaklıklardan ve gecikmelerden ERKA sorumlu olmayacaktır.

12.2. Mücbir Sebep: İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yargı, düzenleyici ve denetleyici kurum veya idare kararı, beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep dolayısıyla Sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek veya yerine getirmekte gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasının akabinde durumu en geç 5 (beş) gün içerisinde diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebep durumunun 30 (otuz) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Taraflar’ın bu süre içersinde bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflar’dan herhangi biri Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir.

Bu durumdaki sona erdirme neticesinde, Taraflar’ın fesih tarihine kadar yerine getirdiği edimler dışında Sözleşme’nin ifa edilmemiş kısmı ile ilgili olarak hiçbir nam ve ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağı gibi; birbirlerine karşı hiçbir tazmin yükümlülüğü doğmayacaktır

12.3. Sözleşme Değişiklikleri: Taraflar, ERKA’nın Sözleşmede tek taraflı bildirimsiz değişiklik gerçekleştirebileceğini ve değişikliğin gerçekleştiği anda uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

Taraflar, yasal düzenlemelerde meydana gelecek değişikliklerin ve/veya ilgili kamu otoritelerinin karar ve/veya bildirimlerinin Sözleşmeye derhal uygulanacağını kabul ve beyan ederler.

12.4. Delil: Taraflar, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda usulüne uygun tutulmuş Taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.5. Feragat: İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın kullanılmamış olması veya karşı Taraftan herhangi bir edimi yerine getirmesi talep edilmemiş olması o haktan feragat edildiği ve ileride bu edimin ifasının istenemeyeceği anlamına gelmeyecektir.

12.6. Sözleşme’nin Bütünlüğü:İşbu Sözleşme’ye halel gelmeksizin, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’de atıf yapılmış olup Sözleşme uyarınca akdedilecek ve ifa edilecek her türlü anlaşma, ve/veya evrak dâhil tüm belgeler, işbu Sözleşme konusu kapsamında tanzim edilmiş Taraflar arasında nihai, tam ve münhasır olan anlaşmayı teşkil etmekte ve Taraflar arasında bu minvalde önceden yapılmış her türlü düzenleme, anlaşma ve yazılı veya sözlü sözleşmenin yerine geçmektedir.

12.7. Devir: Üye, Sözleşme’yi ve Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen hiçbir şekil ve koşulda 3. kişilere devir ve temlik edemez. ERKA, Sözleşme’yi, Üye Hesabını ve Sözleşme ile sahip olduğu hak, alacak ve yükümlülüklerini tamamen ve/veya kısmen devretme hakkına sahiptir.

12.8. Yetki: İşbu Sözleşme'den dolayı doğacak her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.9. Sözleşme Ekleri: ERKA tarafından Platformda yayınlanacak kullanım koşulları, bildirimler, Üye’nin ERKA iş ortakları ile Hizmetlere ilişkin imzalayacağı sözleşmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer ekidir.