Bizigo Sözlük

Risk Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

icon14.05.2024

Risk yönetimi; bir organizasyonun karşılaşabileceği olası tehlikeleri belirlemek, analiz etmek, değerlendirmek ve bunları minimum seviyeye indirmek için kullanılan stratejik bir süreçtir. Günümüzün modern ve dinamik iş dünyasında herhangi bir faaliyet veya girişim belirli risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle risk yönetimi, olası krizleri önlemek için kritik öneme sahiptir.

Risk Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal risklerin yönetimi, KRY döngüsü içerisinde sürekli olarak işlemeli ve güncellenmelidir. Döngü kendini tekrar ettikçe izlenen stratejilerin kalitesi artar. Bu döngüyü oluşturan aşamalar ise şu şekildedir:

 • İşletmenin faaliyetleri üzerinde olası riskler belirlenmelidir. Bu aşamada iç ve dış faktörler değerlendirilerek potansiyel risk kaynakları tanımlanır, olası etkileri değerlendirilir.

 • Tanımlanan risklerin daha detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Bu adımda, her bir riskin olasılığı, etkisi ve önemi değerlendirilir.

 • Risklerin yönetilebilirliği, kabul edilebilirliği ve önceliklendirilmesi değerlendirilir. Hangi risklerin öncelikli olarak ele alınması gerektiği veya tolere edilebilir olduğu belirlenir.

 • Değerlendirme aşamasından elde edilen bilgiler doğrultusunda uygun stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler; riskleri azaltmayı, transfer etmeyi, kabul etmeyi veya kaçınmayı içerebilir.

 • Risk yönetimi süreci devam ederken sürecin izlenmesi ve denetlenmesi için bir mekanizma oluşturulur. Risklerin gelişimi ve değişen koşullara göre yönetim stratejileri ve politikaları düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.

Tüm aşamaların titizlikle uygulanması, işletmelerin daha güvenli ve istikrarlı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlar. Kurumsal faaliyetlerin daha sağlam bir temele oturması, şirketlerin rekabet gücünü de artırabilir.

Risk Tanımlama ve Değerlendirme: Hangi Riskler Göz Önünde Bulundurulur?

Şirketlerin karşılaştığı risk grupları; işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre, büyüklüğüne ve stratejik hedeflerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak aşağıdaki risk türleri sıkça dikkate alınır:

 • Finansal Riskler: İşletmenin mali durumunu etkileyebilecek döviz kuru, faiz oranı, likidite veya finansman riskleridir. Bu bağlamda masraf yönetimi stratejileri, işletmelerin finansal kayıpları minimize etmelerine ve operasyonel verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

 • Operasyonel Riskler: İşletmenin günlük operasyonlarını etkileyebilecek risklerdir. Üretim süreçleri, tedarik zinciri yönetimi, veri güvenliği ve iş sürekliliği gibi konular, bu kapsamdadır.

 • Repütasyonel Riskler: İşletmenin itibarı veya marka değeri üzerinde olumsuz etkileri olan risklerdir. Müşteri şikayetleri, kamuoyu algısı, etik skandallar ve hukuki anlaşmazlıklar gibi durumlar, bu risklere örnektir.

 • Pazar Riskleri: Talep dalgalanmaları, rekabetin artması, tüketici tercihlerindeki değişiklikler ve pazarın genel ekonomik koşulları pazar risklerine örnektir.

 • Yönetim Riskleri: Yanlış kararlar, kötü yönetim uygulamaları, liderlik değişiklikleri ve iç kontrol eksiklikleri yönetim risklerine örnektir.

 • Hukuki ve Uyum Riskleri: Yasal düzenlemelere uyum, telif hakları ihlalleri, vergi yasalarına uyum ve sözleşme ihlalleri, hukuki risklere örnektir.

Bu risk türleri işletmenin karşılaşabileceği potansiyel risklerin sadece birkaç örneğidir. Dolayısıyla risk değerlendirmesi yaparken şirket özelinde kapsamlı bir araştırma yapılması faydalı olacaktır.

Risk Azaltma ve Kontrol Stratejileri Nelerdir?

Risk azaltma stratejileri genellikle işletmenin iç ve dış çevresinden kaynaklanan tehditlerin azaltılması veya ortadan kaldırılması üzerine odaklanır. Bu noktada operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması veya teknolojik yatırımların yapılması kararlaştırılabilir. Her işletmenin kendine özgü risk profili ve ihtiyaçları mevcuttur. Dolayısıyla risk azaltma ve kontrol stratejileri de işletmenin özelliklerine ve hedeflerine uygun olarak özelleştirilir.

Risk Yönetimi Uygulamalarının Şirketler Üzerindeki Etkisi ve Faydaları Nelerdir?

Risk yönetimi uygulamaları, şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu uygulamalar, işletmelerin belirsizlikleri yönetmesine ve gelecekteki olumsuz olayların etkilerini en aza indirilmesine yardımcı olur.

 • Risk yönetimi uygulamaları, işletmelerin potansiyel riskleri belirleyerek daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına yardımcı olur.

 • Risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi, şirketlerin finansal istikrarını korumalarına ve belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı olur.

 • Etkili risk yönetimi, olumsuz olayların etkilerini azaltarak şirketlerin itibarını korur ve güvenilirliklerini artırır.

 • Risklerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi, operasyonel verimliliği artırır, iş sürekliliğini sağlar. Bu noktada “ERP nedir?” sorusu aklınıza gelebilir. Kurumsal kaynak planlaması, şirketler için operasyonel süreçlerin kontrol altına alınmasını sağlar.

 • Risk yönetimi uygulamaları, şirketlere rekabet avantajı sağlayarak pazar paylarını korumalarına ve büyütmelerine yardımcı olur.

Bizigo, sunduğu hizmetler ile işletmelerin risk yönetimi süreçlerini optimize etmelerine ve potansiyel riskleri belirleyerek önlem almalarına olanak tanır. Güçlü analiz yeteneklerimiz ve Bizigo finans uzmanları ile işletmelerin riskleri etkin bir şekilde değerlendirmelerini ve uygun stratejiler geliştirmelerini sağlıyoruz.

En Çok Okunan Blog Yazıları
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İnsan kaynakları yöneticileri için seyahat ve masraf yönetimi konusundaki kilit ipuçları.
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo şirketlerin hayatını kolaylaştıran Bizigo Masraf Yönetimi uygulamasını yapay zeka ile buluşturuyor.
 İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş seyahatlerini teknoloji kullanarak daha verimli hale getirebilmeniz için ipuçları.
Bizigo ile Seyahat & Masraf Yönetimi Tek Platformda
Phone
Ücretsiz demomuzu inceleyerek Bizigo ayrıcalıklarıyla tanışmak için lütfen formu doldurun.