Bizigo Sözlük

Tutanak Nedir?

icon15.05.2024

Tutanaklar, belirli bir olayın veya toplantının kesinleştirilmesini sağlayan ve ayrıntılarını yazılı olarak kaydetmek için kullanılan önemli belgelerdir. Her türlü resmî veya özel toplantıda karar alma süreçlerini desteklemek, bilgiyi aktarmak ve gelecekte başvurmak üzere tutulabilir. Bu belgeler; iş dünyasından hukuka, eğitimden sağlık sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Peki, tutanak nedir ve neden bu kadar önemlidir?

Tutanakların Tanımı ve Kapsamı

Tutanaklar, bir olayın veya işlemin detaylarını yazılı olarak kaydeden resmî belgelerdir. Bu belgeler; genellikle toplantılar, görüşmeler, işlemler ve diğer önemli etkinlikler sırasında oluşur. Alınan kararları, yapılan gözlemleri, gerçekleştirilen işlemleri ve ilgili diğer bilgileri içerebilir. İlgili olayın veya işlemin başlangıcından sonuna kadar olan süreci kapsar, sürece dair detaylı bilgi sunar. Kapsamı ise tutuldukları belirli olayın veya işlemin niteliğine ve gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir.

Tutanakların Önemi ve Kullanım Alanları

Gelecekteki referanslar için önemli bilgiler sağlayan bu belgeler; iş süreçlerinin takibi, karar verme süreçleri ve gerektiğinde kanıt sunma gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Örneğin; iş dünyasında toplantıların ve iş görüşmelerinin tutanakları, alınan kararları ve belirlenen eylem adımlarını belgelemek için önemlidir. Hukuk alanında ise yasal süreçlerde kanıt olarak kullanılabilir, mahkemelerde delil olarak sunulabilir. 

Tutanaklar, belirli bir olay veya işlemin detaylarını kaydederek ilgili taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesine, sorumlulukların belirlenmesine ve gelecekteki kararların desteklenmesine yardımcı olur. Bu nedenle ilgili belgelerin düzgün bir şekilde tutulması ve saklanması büyük önem taşır. Peki, tutanak nasıl yazılır?

Tutanak Nasıl Yazılır? Adımlar ve İpuçları

Tutanak yazmak, iş hayatından eğitime kadar pek çok alanda önemli bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkar. Bir toplantının, olayın veya önemli bir kararın ayrıntılarını kaydetmek için bu tür bir belgenin nasıl hazırlanabileceğini bilmek gereklidir. İlgili belgenin yazım aşamasına geçmeden öncelikle hazırlık yapmak önemlidir. Örneğin, bir toplantı söz konusu ise öncelikle buluşmanın amacını ve katılımcıları daha iyi anlamak için gündemi incelemek gerekir. 

Başlık ve tarih belirlemek, tutanak nasıl tutulur sorusuna yanıt arayanların dikkat etmesi gereken bir konudur. Katılımcıların adlarını ve rollerini listeleyerek belgeyi kimlerin hazırladığını ve kimlerin katıldığını netleştirmeleri önemlidir. Olayları ve alınan kararları açık, net ve anlaşılabilir bir şekilde aktarmak, ilgili belgelerin değerlendirilmesini ve amacına hizmet etmesini kolaylaştırır. Bu bağlamda nesnel ve tarafsız bir dil kullanmak, belgenin güvenilirliğini artırır. Bilgileri aktarırken mümkün olduğunca özet hâline getirmek ve gereksiz ayrıntılardan kaçınmak da önemlidir.

Tutanak Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar

Tutanaklar, organizasyonlar, kuruluşlar ve duruma göre bireyler için önemli bir iletişim aracı hâline gelebilir. Ancak doğru ve etkili bir tutanak hazırlamak için belirli temel kurallara dikkat edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir:

 • Tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak olaylar ve kararlar objektif bir şekilde yansıtılmalıdır.

 • Karmaşık terimlerden kaçınılarak herkesin kolayca anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır.

 • Önemli bilgilerin eksiksiz bir şekilde aktarılması, tarafların doğru bilgilendirilmesini sağlar.

 • Bilgilerin doğru ve güvenilir olması, ilgili belgenin geçerliliği açısından önemlidir.

 • Tutanakların başında olayın gerçekleştiği tarih ve saat bilgisi belirtilmelidir.

 • Bu tür resmî belgeler, tarafların imzasıyla onaylanmalıdır. Böylelikle belgenin resmiyeti ve geçerliği sağlanabilir.

 • Anlaşılır kısaltmaların kullanılması ve standart terminolojinin takip edilmesi, belgelerin tutarlılığını sağlar.

 • Hassas bilgilerin bulunduğu durumlarda belgenin gizliliği ve güvenliği sağlanmalıdır. Böylece yetkisiz kişilerin erişimine engel olunabilir.

Bu temel kurallara uyulması, tutanakların doğru, güvenilir ve etkili bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Böylece iş süreçlerinde ve hukuki prosedürlerde kullanılmak üzere güvenilir bir belge oluşturulmuş olur.

Tutanak Yazımında Kullanılan Standart Formatlar

Tutanaklar, bilgisayarla veya kalemle yazılabilir. Genellikle A4 veya A5 boyutlarında kâğıtlar tercih edilir. Yazım sırasında Türkçe dil bilgisi kurallarına, noktalama işaretlerine ve anlatımın akıcılığına dikkat edilmesi önemlidir. İmzaların ismin üstüne atılması, tarihin belirli bir düzen içerisinde yazılması ve yazımı bilinmeyen kelimelerin Türk Dil Kurumu gibi kaynaklardan kontrol edilmesi faydalı olabilir. 

Belge hazırlandıktan sonra mutlaka okunarak imzalanmalı ve gerektiğinde olayla ilgisi olmayan bir kişiye okutularak anlaşılabilirliği kontrol edilmelidir. Bu standartlar, tutanakların düzenli, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde oluşturulmasını ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak açısından önemlidir.

Tutanak Örneği

Gündelik yaşamın hemen hemen her anında tutanak tutulması gereken bir olayla karşılaşmanız mümkündür. Sizin için aşağıda bir iş toplantısından alınmış bir tutanak örneğine yer verdik: 

“Tarih: 11 Nisan 2024

Yer: Şirket Toplantı Odası

Katılımcılar:

 • Ahmet Yılmaz (Toplantı Başkanı)
 • Ayşe Demir
 • Mehmet Akın
 • Zeynep Can

Gündem Maddeleri:

 • Geçmiş dönem masraf yönetimi performansının değerlendirmesi
 • Yeni proje planlaması
 • İş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi
 • Finansal süreçlerde müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellemeler yapılması

Kararlar:

 • Geçmiş dönem masraf yönetimi performansı değerlendirmesi yapılarak olumlu sonuçlar elde edildi. Bizigo girişimci çözümleri ile işletmenin finansal süreçleri üzerinde kontrol sağlanacak. Tüm seyahat ve masraf yönetimi süreçleri, Bizigo ile tek bir platform üzerinden takip edilecek ve yönetilecek. 
 • Yeni proje planlaması için bir çalışma grubu oluşturulacak ve ilk toplantı 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.
 • İş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi için pazar araştırması yapılacak ve sonuçlar toplu bir rapor hâlinde sunulacak.
 • Finans departmanı, karmaşık müşteri ihtiyaçlarını yönetirken Bizigo finans uzmanları çözümleri kapsamında sunulan araçlardan ve kaynaklardan faydalanacak. Şirketlerin muhasebe sistemleri ile entegre şekilde çalışan platform sayesinde masraf takibinden onay süreçlerine ve raporlamaya her alanda kontrol ve verimlilik sağlanacak. 
 • Şirketin karar alma süreçlerini desteklemek, maliyetlerini optimize etmek ve verimliliğini artırmak için Bizigo büyük şirket çözümleri ile yeni bir döneme adım atılacak. 

Tutanak, toplantı başkanı tarafından okunmuş ve katılımcılar tarafından onaylanmıştır.”

Bu örnek belge, iş toplantısında alınan kararları ve katılımcıları net bir şekilde kayıt altına alır. Dolayısıyla bu tür resmî evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde tutulması, ilerleyen süreçlerde referans olması açısından büyük önem taşır.

Tutanakların Hangi Durumlarda Tutulduğu

Tutanaklar, genellikle hayatın olağan akışının dışında yer alan ve herhangi bir olumsuzluğa yol açan olayların belgelenmesi amacıyla kullanılır. Örneğin bir iş yerinde çalışanın kuralları ihlal ettiği durumlarda işveren tarafından bu belge düzenlenir. Bu şekilde işçinin kurallara uymadığı ve bunun için bir yaptırımın gerekli olduğu belgelenmiş olur. İşçi ise bu duruma karşı savunma hakkını kullanarak olayı açıklayabilir, kendini savunabilir. Elbette bu tür belgeler yalnızca iş yaşamıyla sınırlı değildir. Daha pek çok alanda da düzenlenebilir.

Tutanak Tutulurken İzlenen Prosedürler

Tutanakta yer alması gereken tarih, zaman ve yer gibi detaylar doğru bir şekilde belirtilmelidir. Olay veya durum açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmeli ve ilgili kişilerin isimleri ve rolleri belirtilmelidir. İlgili kişilerin imzaları alınmalı ve tarih eklenmelidir. Son olarak gerektiğinde kullanılabilmesi için saklanmalı ve ilgili kişilere iletilmelidir. Peki, tutanak tutulursa ne olur?

Tutanak Tutulduktan Sonra Ne Olur?

Tutanak tutulduktan sonra ne olur sorusu, bu belgenin ilgili kurum veya yetkililer tarafından incelendiği ve değerlendiği şeklinde yanıtlanabilir. Alınan kararlar doğrultusunda gerekli adımlar atılır ve gerektiğinde ilgili kişilere iletilir. Ayrıca gelecekte referans olması için muhafaza edilmesi de faydalı olacaktır.

Tutanakların İşleyişi ve Sonuçları

Tutanaklar, olayların doğru bir şekilde belgelenmesini sağlar ve genellikle belirli bir prosedür doğrultusunda işlenir. İlgili kişiler tarafından incelendikten sonra tutanakta belirtilen durumlara göre gerekli adımlar atılır. Bu adımlar, ilgili olayın ciddiyetine ve kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, iş yerinde bir çalışan için tutanak tutulması hâlinde personelden yazılı savunma vermesi talep edilebilir.

Tutanakların Ardından Yapılan İşlemler ve Alınan Kararlar

Tutanaklar, ardından çeşitli işlemler yapılmasına ve kararlar alınmasına yol açabilir. Öncelikle olayın ciddiyetine göre ilgili taraflarla iletişim kurulabilir ve durumun değerlendirilmesi yapılabilir. Ardından ihlalin veya olumsuz durumun şirket politikaları çerçevesindeki yaptırımları uygulanabilir. Bu yaptırımlar; uyarı, disiplin cezası, eğitim veya işten çıkarma gibi çeşitli şekillerde olabilir. Tutanaklar, ilgili durumların doğru bir şekilde ele alınmasını ve sorunların çözülmesini sağlayarak iş yerindeki düzeni korumaya yardımcı olur.

Tutanak Sorgulama ve Doğrulama İşlemleri

Tutanakta yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek, tarafların beyanlarını karşılaştırmak veya detaylar hakkında bilgi sahibi olmak için sorgulama işlemi yapılabilir. Bu işlem, ilgili belgede yer alan olayların gerçekliğinden ve doğruluğundan emin olmak için önemlidir.

Tutanakların Geçerliliği ve İtibarı Nasıl Sorgulanır?

Tutanak sorgulama işlemi, e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilebilir. Bu platform, belgelerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etmek için güvenilir bir kaynaktır. Kullanıcılar, ilgili belgeye dair detaylı bilgilere ve onaylama sürecine çevrim içi olarak kolayca erişebilir.

Tutanakların Doğruluğunu Kontrol Etme Yöntemleri

Tutanakların doğruluğunu kontrol etmek için çeşitli yöntemler bulunur. Öncelikle ilgili kurum veya kuruluşun resmî web sitesinden doğrulama yapılması mümkündür. Bunun yanı sıra belirtilen olayın taraflarından bilgi alınarak da doğruluk kontrolü yapılabilir. Eğer belge bir resmî kurum tarafından düzenlenmişse ilgili kuruluşla iletişime geçilerek doğrulama sağlanabilir.

Tutanakların Önemi ve Hukuki Boyutu

Tutanaklar, farklı durumların ve kararların yazılı bir belgeyle kaydedilmesini sağlayarak olayların açıklığa kavuşturulmasına ve belgelendirilmesine yardımcı olur. Hukuki boyutuyla ele alındığında ise bu belgeler, mahkemelerde delil olarak kullanılabilir ve yasal süreçlerde önemli bir kanıt niteliği taşıyabilir. Bu nedenle tutanakların hatasız bir şekilde tutulması, hukuki süreçlerin adil ve doğru bir şekilde yürütülmesinde büyük öneme sahiptir.

Tutanakların Kanunlar ve Yönetmelikler Tarafından Tanımlanan Rolü

Tutanak, belge niteliğinde yazılı bir evraktır. İmzalayan kişinin doğrudan ilişkili olması gerekmez. Ancak imzalayanın kim olduğu olayın ispatında önemli bir rol oynar. İş hukuku alanında tutulan belgeler, Yargıtay içtihatlarına göre değerlendirilir. Tek başına yeterli delil olarak kabul edilmez. Mahkemeler, tespit edilen durumun doğruluğunun diğer belgeler veya tanıklarla ispatını arar. İmzalayanların tanık olarak dinlenmesini talep edebilir. Yargıtay uygulamasına göre işçi-işveren davalarında tutanaklar genellikle resen tanık olarak dinlenir ve sonuca etki eder.

Tutanakların Hukuki Delil Niteliği ve Mahkemelerdeki Yeri

Tutanaklar, hukuki delil niteliği taşır. Mahkemelerde delil olarak, olayları belgelemek, ispatlamak veya anlatmak için kullanılabilir. Dolayısıyla hukuki süreçlerde önemli bir rol oynayarak mahkemelerde dava sonuçlarını etkileyebilirler. Özellikle iş hukuku ve diğer yasal uyuşmazlıklarda sıkça delil olarak sunulan bu belgeler, mahkemelerin kararlarında dikkate alınır.

En Çok Okunan Blog Yazıları
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İnsan kaynakları yöneticileri için seyahat ve masraf yönetimi konusundaki kilit ipuçları.
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo şirketlerin hayatını kolaylaştıran Bizigo Masraf Yönetimi uygulamasını yapay zeka ile buluşturuyor.
 İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş seyahatlerini teknoloji kullanarak daha verimli hale getirebilmeniz için ipuçları.
Bizigo ile Seyahat & Masraf Yönetimi Tek Platformda
Phone
Ücretsiz demomuzu inceleyerek Bizigo ayrıcalıklarıyla tanışmak için lütfen formu doldurun.