Bizigo Sözlük

Tüzel Kişi Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

icon14.05.2024

Hukuk alanında oldukça önemli olan tüzel kişi kavramı, iş dünyasının temel taşlarından birini oluşturur. Tüzel kişilik; bireylerin dışında, yasalara uygun olarak bir araya gelmiş toplulukların, şirketlerin, derneklerin veya devletin birer hukuki varlık olarak kabul edilmesini sağlar. Ticari işletmelerden vakıflara, üniversitelerden belediyelere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bu kuruluşlar, tek bir hukuki varlık olarak kabul edilir. Ancak tüzel kişi ne demek daha iyi açıklamak için değinilmesi gereken farklı hususlar da mevcuttur. Bu noktada öncelikle “Tüzel kişi nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir.

Tüzel kişilik, toplulukların bir araya gelerek bir amacı gerçekleştirmek için oluşturduğu resmî bir yapıyı ifade eder. Yapı, kuruluş aşamasından başlayarak faaliyetlerini sürdürdüğü sürece yasal olarak varlığını devam ettirir. Bu oluşumlar; sözleşmeler yapabilme, mülkiyet edinme, dava açma gibi haklara sahiptir. Ancak bu haklar, topluluğun belirlenmiş amacı doğrultusunda kullanılmalı ve yöneticiler veya temsilciler aracılığıyla icra edilmelidir.

Tüzel Kişilik Türleri Nelerdir ve Hangi Özellikleri Taşır?

Tüzel kişilik, toplulukların bir araya gelerek bir amacı gerçekleştirmek için oluşturduğu resmi bir yapıyı ifade eder. Bu yapı, kuruluş aşamasından başlayarak faaliyetlerini sürdürdüğü sürece yasal olarak varlığını devam ettirir. Kuruluş amaçlarına göre farklı tüzel varlıklar ise şu şekildedir:

 • Kamu Tüzel Kişileri: Belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri vb.

 • Özel Hukuk Tüzel Kişileri: Şirketler, kooperatifler, vakıflar vb.

 • Mesleki Tüzel Kişiler: Barolar, odalar, meslek kuruluşları vb.

Her tüzel kişilik türü, belirli yasal düzenlemelere ve kuruluş amacına uygun olarak faaliyet gösterir. Bunun yanı sıra tüzel kişiliklerin genel olarak sahip olduğu ortak özellikler arasında şunlar bulunur:

 • Tüzel kişilikler, ilgili yasal düzenlemelere göre tanınmış ve belirli haklara sahip kuruluşlardır.

 • Genellikle sahip oldukları varlıklarla sınırlı olarak sorumludur. Kurucularının kişisel varlıklarıyla bağlantılı değildir.

 • Kurucularının değişmesi veya ölmesi gibi durumlarda dahi temel amaçlarına uygun olarak faaliyet göstermeye devam edebilirler.

 • Yasal olarak belirlenen temsilciler aracılığıyla sözleşmeler yapabilir, dava açabilir ve mülkiyet edinebilirler.

Bu özellikler, tüzel kişiliklerin genel olarak işleyişini ve faaliyetlerini belirler. Ancak her tüzel oluşumun kendi özellikleri farklı olabileceği için tabi oldukları yasal düzenlemeler de çeşitlilik gösterebilir.

Tüzel Kişilerin Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlgili oluşumların sahip oldukları haklar ve sorumluluklar, tüzel kişilik kavramının doğasına ve amacına göre çeşitlilik gösterir. Ancak genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Taşınmaz ve taşınabilir mülkiyet hakları mevcuttur.

 • Tüzel kişilikler, diğer bireyler veya kuruluşlarla sözleşme yapabilir, ticari faaliyetlerini yürütebilir ve iş birlikleri kurabilir.

 • Hukuki işlemlerde temsil edilme yetkileri bulunur.

 • Tüzel oluşumlar, vergi ödemek ve mali yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Masraf yönetimi kapsamında gelir ve kurumlar vergisi ile KDV gibi kalemler, ilgili kişiliklerin mükellef olduğu vergilerdir.

 • Yasal haklarını korumak için dava açma ve savunma hakları vardır.

 • Tüzel kişilikler, çalışanlarının haklarını korumak ve işçi sağlığıyla güvenliği konularında gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi haklarının gözetilmesi bu kişiliklerin sorumlulukları arasındadır.

“Gerçek tüzel kişi nedir?” sorusunu bu bilgiler ışığında yanıtlayabiliriz. Bu tür toplulukların hukuki statüsü ve sorumlulukları, yasal düzenlemeler ve genel kabul görmüş hukuk prensipleri çerçevesinde belirlenir.

Tüzel Kişi Olmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Tüzel kişi olmanın avantajlı ve dezavantajlı yönleri bulunur. Bu başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

Avantajlar:

 • İşletmenizin borçları sizi kişisel olarak etkilemez.

 • İşletmeniz sahip değiştirse bile varlığı devam eder.

 • Kredi almak veya yatırım çekmek daha kolaydır.

 • Vergi indirimlerinden ve muafiyetlerden yararlanabilirsiniz.

Dezavantajlar:

 • Yüksek kuruluş maliyetleri ve bürokratik süreçler ile karşılaşabilirsiniz.

 • Çeşitli yasal düzenlemelere ve raporlama gerekliliklerine uymanız beklenir.

 • Vergi beyannameleri ve muhasebe kayıtları gibi ek yükümlülüklerle başa çıkmanız gerekir.

 • Tüzel kişilik, iş sırlarınızı koruma konusunda bazı zorluklar yaşamanıza neden olabilir.

Sıralananlar, işletmenizin uzun vadeli başarısı için dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Doğru kararı vermek için sağlam bir temel oluşturmanız önemlidir.

Bizigo, her ölçekte tüzel kişiliğe hizmet sunan bir kurumsal seyahat yönetimi platformudur. Girişimciler için Bizigo söz konusu olduğunda pek çok faydadan söz edilebilir. Bizigo, kurumsal seyahat yönetimine yenilikçi bir yaklaşım sunar. Şirketlerin seyahat yönetimi süreçlerini optimize etmelerine ve daha verimli hâle getirmelerine yardımcı olur; uçuş, konaklama, transfer, araç kiralama gibi seyahat adımlarının tek bir platform üzerinden yönetilmesini mümkün kılar. Dilerseniz Bizigo referanslarımız arasında yer alan şirketlere göz atabilir, başarılı iş birliklerimizi keşfedebilirsiniz. 

En Çok Okunan Blog Yazıları
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İK Yöneticileri için Seyahat ve Masraf Yönetimi
İnsan kaynakları yöneticileri için seyahat ve masraf yönetimi konusundaki kilit ipuçları.
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo Masraf, Yapay Zeka ile Buluşuyor
Bizigo şirketlerin hayatını kolaylaştıran Bizigo Masraf Yönetimi uygulamasını yapay zeka ile buluşturuyor.
 İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş Seyahatlerinizi Teknoloji ile Planlayın
İş seyahatlerini teknoloji kullanarak daha verimli hale getirebilmeniz için ipuçları.
Bizigo ile Seyahat & Masraf Yönetimi Tek Platformda
Phone
Ücretsiz demomuzu inceleyerek Bizigo ayrıcalıklarıyla tanışmak için lütfen formu doldurun.